Josemaría Escrivá Obras
Jezus prihaja mimo vsebuje 18 pridig, ki jih je imel sveti Jožefmarija med leti 1951 in 1971 ob različnih praznikih skozi celotno liturgično leto. Vodilna nit je božje otroštvo, ki s seboj nosi poklicanost vseh k svetosti, posvečevanje običajnega dela, kontemplacijo sredi sveta, enotnost življenja. Prva izdaja je iz leta 1973, do sedaj pa je bilo izdanih okrog 500.000 izvodov v 14 jezikih.

Msgr. Álvaro del Portillo v spremni besedi pravi, da ta zbirka vsebuje majhen del velike kateheze, ki jo je s svojo besedo vršil ustanovitelj Opus Dei. “Pridige niso teološki traktat v običajnem pomenu besede. Avtor jih ni zasnoval kot študijo ali raziskavo konkretnih vprašanj; govoril jih je v živo, pred ljudmi najrazličnejšega kulturnega in socialnega ozadja, s takšnim darom jezikov, da so bile dostopne prav vsem. Poleg tega so ta razmišljanja prepletena s prizadevnim in ljubečim spoznavanjem Božje besede. Msgr. Escrivá de Balaguer se ne obrača (ne smemo pozabiti, da gre za govorjena besedila) le na razmišljujoče ljudi, ki jih zanima krščanska duhovnost. Govori ljudem iz mesa in krvi, ki v duši že nosijo Božje življenje, ali pa takim, ki slutijo Božjo ljubezen in so se ji pripravljeni približati.”